Luova nurkkaus - Softrend - Finland

Loovnurk

Luovat nurkkaukset ovat yhdessä luomisen paikkoja toimistossa. Jokaisella työllä on oma aikansa ja paikkansa. Myös luomisella. Yhdessä luomisella. Jonkin uuden keksimiseen, kehittämiseen ja kokeilemiseen tarvitsemme joustavia ja dynaamisia tiloja, joissa huonekalut eivät rajoita vaan tukevat toimintojamme.

Yhdessä luomisen toiminnot tarvitsevat toisenlaisia ratkaisuja ja toisenlaisia kalusteita, kuin mihin olemme tavallisesti toimistoissa tottuneet. Luovan nurkkauksen kalusteet synnyttävät uusia ajatuksia ja käyttäytymistä toimistossa, ja saavat ne toimimaan.