Säännölliset tauot ovat tuottavuuden perusta - Softrend - Finland

Säännölliset tauot ovat tuottavuuden perusta

Työpäivän aikana pienien taukojen tekeminen auttaa kasvattamaan työtehokkuutta ja tuottavuutta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että paras työrytmi on 52 minuuttia keskittynyttä työtä, jonka jälkeen seuraa 17 minuutin tauko. Työtovereiden kanssa seurustelu on osa työssäkäyntiä. Hyvät suhteet edistävät yhteistyötä ja toimiston ilmapiiriä.

Ratkaisu: leponurkkaus

Leponurkkaus ei ole vain yksittäinen sohva toimiston nurkassa. Se on oma arvokas alueensa, jolla on oltava muusta työympäristöstä poikkeava tunnelma. Tällaiselle alueelle kannattaa esimerkiksi suunnitella enemmän värejä, kasveja ja kukkia, aikakauslehtiä ja kirjoja. Alue kannattaa erottaa muusta työalueesta, jotta siellä käydyt keskustelut eivät häiritsisi keskittyneitä työntekijöitä.

  • Meillä on pitkäaikainen kokemus sohvien valmistuksesta, ja tavoitteemme on tarjota työympäristöön samanlaista mukavuutta. Leponurkkauksen sohvat ovat mukavia paikkoja viettää tauko.
  • Väliseinien avulla voidaan luoda erillisiä lepoalueita, jotteivat siellä käydyt keskustelut häiritsisi muita työntekijöitä.
  • Akustisten kalusteiden työpisteiden seinät on vuorattu ja päällystetty villakankaalla, jolla on ääntä vaimentava ominaisuus. Yksi työpiste (esimerkiksi August 2S /H1) vaimentaa yhtä paljon ääntä kuin 7–9 akustista 600 x 600 x 50 mm:n mittaista seinäpaneelia.