Tietosuojaehdot - Softrend - Finland

Tietosuojaehdot

Henkilötietojen vastaava käsittelijä on Softrend OY, Y-tunnus 2818408-3, osoite Perämiehenkatu 11, 00150 Helsinki.

Mitä henkilötietoja käsitellään

  • nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • tavaran toimitusosoite
  • pankkitilin numero
  • tuotteiden ja palvelujen hinta- ja maksutiedot (ostohistoria)
  • asiakastukea koskevat tiedot.

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään

Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallintaan ja tavarantoimituksiin.

Ostohistoriatietoja (ostopäivä, tuote, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän katsauksen laadintaan ja asiakkaan mieltymysten analysointiin.

Pankkitilin numeroa käytetään mahdolliseen rahojen palautukseen asiakkaalle.

Henkilötietoja (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan nimi) käsitellään, jotta voidaan ratkaista mahdolliset tuotteiden toimittamiseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvät ongelmat (asiakastuki).

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnistimia käsitellään verkkokaupan tarjoamiseen tietoyhteiskunnan palveluna ja web-käytön tilastointiin.

Oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen noudattamiseksi.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu lakisääteisen velvollisuuden täyttämisen tarkoituksessa (esim. kirjanpito tai kuluttajariitojen ratkaiseminen).

Vastaanottajat, joille henkilötiedot siirretään

Softrend Online OÜ lähettää maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle, Maksekeskus AS:lle.

Henkilötiedot siirretään verkkokaupan asiakastuelle ostojen ja ostohistorian hallintaa sekä asiakasongelmien ratkaisemista varten.

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite siirretään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos kyse on lähetillä toimitettavasta tavarasta, yhteystietojen lisäksi siirretään asiakkaan osoite.

Jos verkkokaupan kirjanpidon hoitaa palveluntarjoaja, henkilötiedot siirretään palveluntarjoajalle kirjanpitotoimien suorittamisen tarkoituksessa.

Henkilötietoja voidaan siirtää tietotekniikkapalvelujen tarjoajille, jos se on tarpeellista verkkokaupan toimivuuden tai datan säilytyksen takaamiseksi.

Turvallisuus ja pääsy tietoihin

Henkilötietoja säilytetään Zone Media OÜ:n palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenmaassa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa. Tietoja voidaan siirtää myös muihin maihin, joissa tietosuojan taso on Euroopan komission arvion mukaan riittävä, ja Yhdysvaltain yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -järjestelyyn.

Pääsy henkilötietoihin on verkkokaupan työntekijöillä, jotka voivat tutustua henkilötietoihin voidakseen ratkaista verkkokaupan käyttöön liittyviä teknisiä ongelmia ja tarjota asiakastukipalvelua.

Verkkokauppa käyttää asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä toimenpiteitä suojatakseen henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta taikka luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.

Henkilötietojen siirto verkkokaupan valtuuttamille henkilötietojen käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja tai datan säilyttäjä) tapahtuu verkkokaupan ja kunkin henkilötietojen käsittelijän välisen sopimuksen mukaan. Henkilötietojen käsittelijät ovat velvollisia takaamaan henkilötietoja käsitellessään asianmukaiset suojatoimenpiteet.

Pääsy henkilötietoihin ja niiden oikaiseminen

Henkilötietoihin voi päästä ja niitä voi oikaista verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos osto on suoritettu ilman käyttäjätiliä, henkilötietoihin voi päästä asiakastuen välityksellä.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksen perusteella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus tiedottamalla siitä asiakastuelle sähköpostitse.

Säilytys

Suljettaessa verkkokaupan käyttäjätili poistetaan henkilötiedot, paitsi jos ne tulee säilyttää kirjanpitoa tai kuluttajariidan ratkaisua varten.

Jos verkkokauppaosto on suoritettu ilman käyttäjätiliä, ostohistoria säilytetään kolmen vuoden ajan.

Maksu- ja kuluttajariidoissa henkilötiedot säilytetään saatavan maksamiseen tai velan vanhentumisajan loppuun asti. Kirjanpidossa tarvittavat henkilötiedot säilytetään seitsemän vuoden ajan.

Poisto

Henkilötietojen poistoa tulee vaatia sähköpostitse asiakastuelta. Poistovaatimukseen vastataan viimeistään kuukauden kuluttua ja tarkennetaan tietojen poiston aikaväli.

Siirto

Sähköpostitse lähetettyyn henkilötietojen siirtoa koskevaan vaatimukseen vastataan viimeistään kuukauden kuluttua. Asiakastuki todentaa vaatijan henkilöllisyyden ja tiedottaa hänelle siirtokelpoisista henkilötiedoista.

Suoramarkkinointiviestintä

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on antanut asianmukaisen suostumuksen. Ellei asiakas halua saada suoramarkkinointiviestejä, hänen tulee napsauttaa sähköpostiviestin alaosassa olevaa siihen liittyvää linkkiä tai ottaa yhteyttä asiakastukeen.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa (profilointi), asiakkaalla on oikeus kieltää milloin tahansa henkilötietojensa alustava tai jatkokäsittely, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profiilianalyysin teko, tiedottamalla siitä sähköpostitse asiakastuelle osoitteeseen .

Riitojen ratkaiseminen

Mahdolliset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kiistat ratkaistaan asiakastuen välityksellä ().

Evästekäytäntö